مهندس سلمان سلیمی
نام و نام خانوادگی : مهندس سلمان سلیمی
سوابق تحصیلی : کارشناسی کامپیوتر

تعداد بازدید : 460
1/10 (تعداد آرا 3 نفر )