مهندس محمد رزم آرا
نام و نام خانوادگی : مهندس محمد رزم آرا
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

تعداد بازدید : 618
1/10 (تعداد آرا 3 نفر )