دکتر محمدرضا فلاحتی به عنوان سرپرست معاونت اداری مالی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری منصوب شد

 نظر به اهمیت صرفه جویی منطقی در هزینه ها از یکسو و تلاش برای فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیتهای پژوهشی از سوی دیگر امیدوارم در بحث بودجه به گونه ای عمل کنید که فعالیتهای علمی تحقیقاتی مرکز منطقه ای از رشد مناسبی برخوردار بوده و در عین حال مصرف بهینه بودجه در اولویت برنامه های کاری جنابعالی قرار گیرد. پرداختن به مسائل فرهنگی، اعتقادی و بسترسازی برای اعتلای ارزشهای والای انقلاب اسلامی در مجموعه اعضای هیأت علمی و شاغلان تحقیقاتی به شدت توصیه می شود. انتظار می رود که از اموال دولتی با ترتیبات مقتضی مراقبت به عمل آورده و با توجه به اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها در بحث انرژی نیز دقت لازم به عمل آورید.
همکاری نزدیک با مدیران ارشد در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، معاونت اداری و مالی و منابع انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری از موضوعات با اهمیتی است که بدانها توجه ویژه معمول خواهید فرمود”.
   ۱۳۸۹/۱۰/۷

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم