درخواست آکادمی علوم تاجیکستان برای همکاری با ISC

بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی و بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، رییس آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان طی نامه ای اظهار علاقه کرده است که بین آکادمی علوم این کشور و مرکز منطقه ای و ISC روابط همکاری های علمی و تحقیقاتی برقرار شود.
ناصری اظهار داشت : پروفسود الال اف رییس این آکادمی، در نامه ای به دکتر مهراد رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، آمادگی خود را جهت آغاز همکاری های علمی و پژوهشی در چهارچوب اساسنامه و مقرراتی که در آینده و در جلسات حضوری منعقد خواهد شد، اعلام نموده است.
رییس اداره همکاری های علمی و بین المللی افزود: بر اساس این نامه دکتر جعفر مهراد طی دعوت نامه ای رسمی از پروفسور الال اف و معاونین وی و روسای انستیتوهایی که در حوزه علم اطلاعات، علوم و مهندسی کامپیوتر و زبان شناسی رایانه ای فعالیت دارند دعوت نمود که به این ترتیب مقرر است که آکادمی علوم تاجیکستان روز و تاریخ بازدید را گزارش کند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم