حضور مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی در گردهمایی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه های کشور در دانشگاه شیراز

دکتر فلاحتی رئیس اداره همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای و ISC  در نشست مدیران و معاونان بین الملل دانشگاه های کشور در دانشگاه شیراز حضور یافت. در این نشست که دکتر حسین سالار آملی ، قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در امور بین الملل، دکتر کوهیان، معاون همکاری های علمی و سازمانهای تخصصی وزارت عتف، دکتر گشتاسبی راد و دکتر صفوی ریاست و قائم مقام دانشگاه شیرازو دکتر مقدسی رئیس دانشگاه صنعتی شیرازنیزحضور داشتند موضوعات مهم در حوزه تعاملات بین الملل مطرح گردید و شرکت کنندگان راه کارهای فعال سازی بیشتر تعاملات را بررسی کردند.
در این نشست دکتر فلاحتی راه اندازی دو پایگاه اطلاعاتی را برای ایجاد انسجام بیشتر در تعاملات و فعالیتها پیشنهاد دادند که مورد استقبال حاضران قرار گرفت و مقرر شد برای عملیاتی سازی این موارد، نشستی در تهران با حضور نمایندگان رایسست و ISC و مسئولان محترم اداره همکاری های علمی بین المللی وزارت عتف در روزهای آتی برگزار شود.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم