بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه شهید رزمجویی و دبستان پسرانه شهید یوسفی از رایسست

در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۹ تعداد۶۸ نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه شهید رزمجویی پایه ششم و ۵۰ نفر از دانش آموزان دبستان پسرانه شهید یوسفی از رایسست بازدید کردند. در طی این دو بازدید، مسئولین و دانش آموزان با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین و همچنین نحوه جستجوی مطالب مورد نیاز در این مرکز آشنا شدند. در این برنامه ارائه خدمات علمی الکترونیک در قالب اتصال سالانه مدارس به پایگاه های اطلاعاتی رایسست بسیار مورد استقبال مسئولین و همچنین دانش آموزان قرار گرفت و مسئولین بهره گیری از پایگاه های فارسی عمومی و موضوعی را جهت رشد سواد اطلاعاتی دانش آموزان مثبت ارزیابی نمودند.
در این برنامه همچنین از موزه قرآنی رایسست بازدید به عمل آمد. این بازدید در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و توسعه توانمندی های علمی و پژوهشی آموزش و پرورش و پیرو طرح اتصال  ۵۰۰  مدرسه به پایگاه های اطلاعاتی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی  علوم و فناوری برگزار گردید.


بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه شهید رزمجویی از رایسست


بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه شهید رزمجویی از رایسست


بازدید دانش آموزان دبستان پسرانه شهید یوسفی از رایسست


بازدید دانش آموزان دبستان پسرانه شهید یوسفی از رایسست

   ۱۳۹۶/۹/۱۹ ۱۴:۱۲

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم